449/2010

Given i Helsingfors den 20 maj 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning av den 30 december 2008 om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (1113/2008) 5 § som följer:

5 §
Uppgift om arbete med stöd av lönesubvention

I arbetskraftspolitiskt utlåtande som ges när lönesubventionerat arbete upphör ska uppgift om lönesubvention antecknas. I utlåtandet ska nämnas

1) för hur lång tid lönesubvention har utbetalats,

2) för hur lång tid lönesubvention har utbetalats i form av högsta förhöjda lönesubvention,

3) om arbetssökanden har varit sysselsatt i enlighet med en skyldighet som anges i 7 kap. 7 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Helsingfors den 20 maj 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.