446/2010

Given i Helsingfors den 27 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

fogas till 10 § i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000), sådan den lyder delvis ändrad i förordning 380/2008, ett nytt 2 mom. som följer:

10 §
Uppgifter som ska fogas till ansökan

Till en ansökan som gäller inledandet av verksamheten vid en förbränningsanläggning med en nominell elektrisk effekt på 300 megawatt eller mer, ska fogas en utredning över lämpliga lagringsplatser för koldioxid och den tekniska och ekonomiska genomförbarheten i fråga om eftermontering av utrustning för koldioxidavskiljning och transport.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Om handläggningen av en tillståndsansökan pågår då denna förordning träder i kraft, ska tillståndsmyndigheten uppmana den sökande att komplettera ansökan med en utredning som avses i förordningen. Om förbränningsanläggningen har beviljats miljötillstånd efter den 26 juni 2009, ska utredningen lämnas in till tillståndsmyndigheten inom en tidsfrist som tillståndsmyndigheten bestämmer.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG (32009L0140); EUT nr L 140, 5.6.2009, s 114

Helsingfors den 27 maj 2010

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Regeringssekreterare
Katariina Haavanlammi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.