436/2010

Given i Helsingfors den 21 maj 2010

Lag om ändring av lagen om elektroniska recept

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 februari 2007 om elektroniska recept (61/2007) 3 § 2 punkten, 10 § 2 mom. samt rubriken för 13 § och 13 § 2 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) läkemedelsförskrivare läkare, tandläkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har rätt att förskriva läkemedel,


10 §
Rättelse, makulering och förnyelse av recept

Med patientens muntliga samtycke kan den behandlande läkemedelsförskrivaren och läkemedelsexpedieraren makulera ett oexpedierat eller delvis expedierat recept som finns i receptcentret. En sjukskötare får makulera ett recept endast på det villkoret att sjukskötaren har rätt att förskriva läkemedlet i fråga. Den som gjort upp ett recept får dock makulera receptet utan patientens samtycke, om receptet har gjorts upp på basis av avsiktligt felaktiga uppgifter som lämnats av patienten eller under tvång. Ett recept makuleras dessutom om den för vilken läkemedlet har förskrivits har dött.


13 §
Hälsovårdspersonals rätt att få uppgifter

Med muntligt samtycke av patienten eller dennes lagliga företrädare har den läkare, tandläkare och sjukskötare som behandlar patienten rätt att ta del av elektroniska recept för patienten och expedieringsuppgifter. För rätt att ta del av recept i receptcentret förutsätts i övriga fall ett undertecknat samtycke.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 283/2009
ShUB 2/2010
RSv 32/2010

Helsingfors den 21 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.