415/2010

Given i Helsingfors den 10 maj 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 7 december 2007 om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1249/2007) punkterna 1, 6 och 10 i bilaga 1 och bilaga 2, av dessa punkterna 1 och 6 i bilaga 1 samt punkterna 1―3, 5 och 6 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 52/2009 och punkterna 4 och 7 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1133/2009, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2010 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2010.

Helsingfors den 10 maj 2010

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.