398/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om upphävande av 74 § i lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 74 § i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.