369/2010

Given i Helsingfors den 12 maj 2010

Statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas temporärt till förordningen av den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom förordning 1383/2003, som följer:

8 §

Kommunerna ska ordna frivilliga vaccineringar, vars syfte är att skydda personer mot influensa orsakad av influensavirus A av subtyp (H1N1)v. Staten svarar för vaccineringar vid statliga inrättningar som avses i 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för distributionen av vaccin till kommunerna och ge kommunerna experthjälp.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010 och gäller till och med den 31 maj 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 maj 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.