368/2010

Given i Helsingfors den 12 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 31 maj 2007 om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (639/2007) 9 § 2 mom., som följer:

9 §
Godtagbara omkostnader och naturaprestationer

Godtagbara naturaprestationer enligt 20 § 5 mom. i fiskerifondslagen är kostnader för eget arbete och eget virke. Godtagbara kostnader för eget arbete i investeringsprojekt är 10 euro per arbetstimme med undantag för maskinellt schaktningsarbete där de godtagbara kostnaderna är 30 euro per arbetstimme. Den godtagbara prisnivån för eget virke får inte överstiga den normala prisnivån på den ort där investeringen görs.


Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2010.

Helsingfors den 12 maj 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.