344/2010

Given i Helsingfors den 7 maj 2010

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådan den lyder i förordning 762/2009, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 6 503,13 euro/mån
9 B 5 795,28 euro/mån
8 A 5 537,81 euro/mån
8 B 5 022,25 euro/mån
7 A 4 430,51 euro/mån
7 B 3 986,17 euro/mån
6 3 535,91 euro/mån
5 2 958,31 euro/mån
4 A 2 689,81 euro/mån
4 B 2 475,85 euro/mån
3 2 151,77 euro/mån
2 2 071,33 euro/mån
1 2 011,00 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2010. Löner enligt denna förordning betalas dock från den 1 mars 2010.

Helsingfors den 7 maj 2010

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.