333/2010

Given i Helsingfors den 6 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 30 december 2002 om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) en ny 13 a § som följer:

13 a §
Beviljande av understöd till sociala företag och nyandelslag

Till sociala företag och nyandelslag beviljas understöd i form av de minimis-stöd.


Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2010.

Helsingfors den 6 maj 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.