278/2010

Given i Helsingfors den 22 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 maj 2005 om bedömning av miljökonsekvenser av myndigheters planer och program (347/2005) 8 §, sådan den lyder i förordning 1813/2009, som följer:

8 §
Information om beslutet till myndigheterna

När en plan eller ett program har antagits ska närings-, trafik- och miljöcentralen informeras utan dröjsmål. Dessutom ska de kommunala myndigheter och andra myndigheter som hördes vid behandlingen av ärendet informeras om beslutet.

Ett beslut att godkänna en plan eller ett program ska utan dröjsmål meddelas den stat med vilken det förts förhandlingar enligt 10 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Planen eller programmet och beslutet om dess godkännande ska göras tillgängliga för den andra staten.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG; EGT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingfors den 22 april 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringssekreterare
Satu Sundberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.