257/2010

Given i Helsingfors den 15 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av 16 c § i polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 16 c §, sådan den lyder i förordning 516/2009, som följer:

16 c §

De behörighetsvillkor som anges i 16 § 1 mom. 23 punkten och i 16 a § 2 och 3 mom. tillämpas inte när en person som genomför den period av arbetspraktik eller fältarbete som ingår i grundexamen för polis utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid som yngre konstapel.


Denna förordning träder i kraft den 20 april 2010.

Helsingfors den 15 april 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.