194/2010

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 17 juni 2005 om märkning och registrering av får och getter (496/2005) 16 §, sådan den lyder i förordning 333/2006, som följer:

16 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas leds och styrs av Livsmedelssäkerhetsverket. Utöver Livsmedelssäkerhetsverket sköts tillsynen över att denna förordning iakttas av regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunalveterinären inom sitt verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.