193/2010

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 11 december 2008 om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) 32 § 2 mom. samt

ändras bilaga 2, sådan den lyder i förordning (1025/2009), som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Övergångsbestämmelserna för förpackningsetiketter ingår i artikel 95.9 och 95.10 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll.

Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Tero Tolonen

Bilaga 2

KODNUMREN FÖR MYNDIGHETER SOM UTÖVAR TILLSYN ÖVER PRODUKTIONEN, FÖRPACKNINGEN, FRAMSTÄLLNINGEN OCH IMPORTEN AV EKOLOGISKT PRODUCERADE JORDBRUKSPRODUKTER, UTSÄDE OCH PLANTMATERIAL, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLDRYCKER
1. Tillsynen över producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-EKO-101 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
FI-EKO-102 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
FI-EKO-103 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta
FI-EKO-104 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland
FI-EKO-105 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
FI-EKO-106 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
FI-EKO-107 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
FI-EKO-108 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
FI-EKO-109 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
FI-EKO-110 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
FI-EKO-111 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
FI-EKO-112 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
FI-EKO-113 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
FI-EKO-114 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland
FI-EKO-115 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
2. Tillsynen över verksamhet som avser att framställa, att låta framställa, att förpacka och att importera ekologiskt producerade livsmedel, foder samt utsäde och plantmaterial
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-EKO-201 Livsmedelssäkerhetsverket
3. Tillsynen över verksamhet som avser att framställa, att låta framställa och att importera ekologiskt producerade alkoholdrycker
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-EKO-301 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.