185/2010

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i gymnasieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i gymnasieförordningen av den 6 november 1998 (810/1998) 14 § som följer:

14 §
Ansökan om tillstånd att ordna utbildning

Tillstånd att ordna gymnasieutbildning ska sökas senast ett år innan undervisningen planeras börja. Undervisningsministeriet kan vid behov också behandla en ansökan som gjorts senare.

I ansökan om tillstånd ska det visas att utbildningen behövs och att de övriga villkoren för beviljande av tillstånd är uppfyllda.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 mars 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Outi Luoma-aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.