181/2010

Given i Helsingfors den 19 mars 2010

Lag om ändring av 18 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 18 §, sådan den lyder i lag 705/1991, som följer:

18 §

I 7 kap. 9 § i strafflagen föreskrivs om beaktande av en i en främmande stat bestämd påföljd vid bestämmande av gemensamt straff.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2010.

RP 261/2009
LaUB 1/2010
RSv 8/2010

Helsingfors den 19 mars 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.