179/2010

Given i Helsingfors den 19 mars 2010

Lag om ändring av 7 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 kap. i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) en ny 9 §, i stället för den 9 § som upphävts genom lag 751/1997, som följer:

7 kap.

Om gemensamt straff

9 §
Beaktande av en dom som meddelats i en främmande stat

När 6 och 7 § tillämpas kan också ett ovillkorligt fängelsestraff och samhällstjänst samt en jämförbar påföljd som dömts ut i en medlemsstat i Europeiska unionen eller Island och Norge beaktas.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2010.

RP 261/2009
LaUB 1/2010
RSv 8/2010

Helsingfors den 19 mars 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.