178/2010

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet 12/VLA/2010 9.3.2010 1.4.2010

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09) 160 01.

Helsingfors den 9 mars 2010

Avdelningschef
Matti Aho

Veterinäröverinspektör
Kai Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.