176/2010

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 december 2008 om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen (1058/2008) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Klassificering av slaktkroppar av nötkreatur

Utöver de i klassificeringstabellen nämnda klasserna S, E, U, R, O och P i punkt A i bilaga V till rådets förordning används nationellt även underklasserna E+ och E-, U+ och U-, R+ och R-, O+ och O- samt P+ och P-.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.