170/2010

Given i Helsingfors den 19 mars 2010

Lag om temporär ändring av 19 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 19 § i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), sådan denna paragraf lyder i lagarna 859/1981 och 1077/2008, ett nytt 3 mom. som följer:

19 §

Utan hinder av 1 mom. räknas som skattepliktig inkomst för ett i kreditinstitutslagen avsett kreditinstitut vid beskattningen för skatteåren 2009 och 2010 inte obetalda räntor som inte har upptagits som intäkt i bokslutet på sådana fordringar vars kapital skulle upptas som oreglerat enligt Finansinspektionens standard och vars räntor kreditinstitutet under övergångsperioden före år 2009 inte fick uppta och inte hade upptagit som intäkt i bokslutet.


Denna lag träder i kraft den 24 mars 2010 och gäller till och med den 31 december 2010.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2009 och 2010.

RP 270/2009
FiUB 8/2010
RSv 18/2010

Helsingfors den 19 mars 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.