165/2010

Given i Helsingfors den 11 mars 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 september 2008 om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (592/2008) 6 § 1 mom., 8 § 1 och 3 mom. samt 9 § 1 mom. som följer:

6 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökan ska lämnas in innan sökanden ingår ett bindande avtal om projektet eller börjar tillämpa en innovativ metod.


8 §
Understödsbeslut

Understödet beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Understödet beviljas av arbets- och näringsministeriet, om beloppet av det understöd som ska beviljas överstiger fem miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet kan förbehålla sig beslutanderätten också i fråga om projekt som understiger nämnda gräns, om beslutet är av särskild betydelse med tanke på tillämpningen av denna förordning.


Arbets- och näringsministeriet eller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kan i understödsbeslutet uppställa närmare villkor och begränsningar för utbetalning och användning av understödet.

9 §
Utbetalning av understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland betalar ut understödet på separat ansökan enligt projektets framskridande, på grundval av de närmare villkor och begränsningar som nämns i beslutet om beviljande samt en godtagbar utredning.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Helsingfors den 11 mars 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Direktör
Risto Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.