117/2010

Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2010

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Oviedo den 4 april 1997 ingångna konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen, om förbud mot kloning av människor upprättat i Paris den 12 januari 1998 och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung upprättat i Strasbourg den 24 januari 2002, träder i kraft den 1 mars 2010.

Riksdagen har godkänt konventionen och tilläggsprotokollen den 6 oktober 2009 och republikens president har ratificerat dem den 13 november 2009. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 30 november 2009.

2 §

Lagen av den 13 november 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung (884/2009) träder i kraft den 1 mars 2010.

3 §

De bestämmelser i konventionen och tilläggsprotokollen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 24/2010)

Helsingfors den 19 februari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.