116/2010

Given i Helsingfors den 19 februari 2010

Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) en ny 18 a § som följer:

18 a §
Storleken på universitetens arbetslöshetsförsäkringspremier

Oberoende av vad som föreskrivs i 18 § om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie, ska universiteten betala den lägre arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetsgivare som anges i 18 §. Bestämmelser om universitet finns i universitetslagen (558/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010 och gäller till och med den 31 december 2011. Lagen tillämpas emellertid från och med den 1 januari 2010.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för åren 2010―2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 258/2009
ShUB 54/209
GrUB 11/2009
RSv 3/2010

Helsingfors den 19 februari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.