95/2010

Given i Helsingfors den 5 februari 2010

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kultur- och idrottsministern förordnad att behandla ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Det i Genève den 20 december 1996 ingångna WIPO-fördraget om framföranden och fonogram träder i kraft den 14 mars 2010 så som därom har överenskommits.

Fördraget har godkänts av riksdagen den 4 oktober 2005 och av republikens president den 14 oktober 2005. Tillträdandeinstrumentet har deponerats hos generaldirektören av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten WIPO den 14 december 2009.

2 §

I samband med deponeringen av tillträdandesinstrumentet av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram har Finland avgett följande meddelande:

I enlighet med artikel 3 punkt 3 begagnar sig Republiken Finland av de möjligheter som föreskrivs i artikel 17 i internationella konventionen för skydd av utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (Romkonventionen) och hänvisar till meddelandet givet i samband med ratifikation av Romkonventionen i vilket Republiken Finland uttalade att den i samband med artikel 5 i det nämnda fördraget tillämpar bara inspelningskriteriet och i samband med artikel 16 första stycket (a) (iv) inspelningskriteriet i stället för nationalitetskriteriet.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i WIPO-fördraget om framföranden och fonogram som hör till området för lagstiftningen (824/2005) träder i kraft den 14 mars 2010.

4 §

De bestämmelser i fördraget som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2010.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 19/2010)

Helsingfors den 5 februari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.