61/2010

Given i Helsingfors den 25 januari 2010

Finansministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 b § 2 mom. i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994), sådant det lyder i lag 1012/2007:

1 §

Finskspråkiga flyttningsanmälningar som har gjorts till en riksomfattande servicetelefon för flyttningsanmälningar tas emot vid magistraten i Lappland. Dessutom tas anmälningar emot vid magistraten i Tammerfors och magistraten i Vasa.

Svenskspråkiga flyttningsanmälningar som har gjorts till en riksomfattande servicetelefon för flyttningsanmälningar tas emot vid magistraten i Vasa. Dessutom kan anmälningar tas emot vid magistraten i Lappland och magistraten i Tammerfors.

2 §

Magistraten i Lappland deltar i mottagningen av flyttningsanmälningar som har gjorts till magistraten i Esbo, magistraten i Helsingfors, magistraten i Hyvinge och magistraten i Vanda.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1februari 2010.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning (1471/2007) av den 19 december 2007 om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet.

Helsingfors den 25 januari 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.