57/2010

Given i Helsingfors den 22 januari 2010

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om uniformen och gradbeteckningarna för räddningsmyndigheterna och Räddningsinstitutets personal samt om räddningsmyndigheternas identitetskort

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning av den 14 juni 2007 om uniformen och gradbeteckningarna för räddningsmyndigheterna och Räddningsinstitutets personal samt om räddningsmyndigheternas identitetskort (687/2007) 8 § 1 mom. 6 punkten, 9 § 3 punkten, samt

ändras 9 § 7 punkten, 10 § 1 mom. 4, 8, 12 och 15 punkten samt 11 § 1 mom. som följer:

9 §
Andra emblem

Andra emblem som används på uniformen utöver gradbeteckningarna är


7) regionförvaltningsverkets ärmbeteckning,


10 §
Gradbeteckningar i olika tjänster

Gradbeteckningar på axelklaffar och axelklaffshylsor är för


4) direktören för ett regionförvaltningsverks ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen två stora axelstjärnor med en liten axelstjärna mellan dem samt Finlands lejon och lövemblemet,


8) räddningsöverinspektör vid ett regionförvaltningsverk stor axelstjärna, Finlands lejon och lövemblemet,


12) räddningsinspektör vid ett regionförvaltningsverk tre medelstora axelstjärnor, Finlands lejon och lövemblemet,


15) biträdande räddningsinspektör vid ett regionförvaltningsverk två medelstora axelstjärnor, Finlands lejon och lövemblemet,


11 §
Användningen av vissa emblem

På tjänste- och pälsmössor har sådana tjänstemän som avses i 10 § 1 mom. 1―20 punkten befälets platta för mössor, tjänstemän som avses i 21―22 punkten underbefälets platta för mössor och tjänstemän som avses i 23―24 punkten manskapets platta för mössor. Tjänstemännen vid inrikesministeriet och vid regionförvaltningsverken har Finlands vapens emblem på plattan för mössor, tjänstemännen vid Räddningsinstitutet har Räddningsinstitutets vapenmärke och personalen vid räddningsverken har vapenmärket för det lokala räddningsväsendet i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

Helsingfors den 22 januari 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Räddningsöverdirektör
Ilpo Helismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.