51/2010

Given i Helsingfors den 21 januari 2010

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till 8 § i statsrådets förordning av den 31 maj 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007) ett nytt 2 mom. som följer:

8 §
När en person som genomgår yrkesutbildning för förare får framföra ett fordon

Om en studerande som fått dokument om godkännande avbryter utbildningen eller avstängs från den, upphör dokumentet att gälla. Utbildningscentrumet ska utan dröjsmål informera den registeransvarige och den som fått dokumentet om detta. Den som fått dokumentet ska returnera det till utbildningcentrumet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

Helsingfors den 21 januari 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.