22/2010

Given i Helsingfors den 13 januari 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i statsrådets förordning av den 4 maj 2006 om livsmedelstillsyn (321/2006) 10 § som följer:

10 §
Anmälan om godkänd livsmedelslokal

Regionförvaltningsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården skall underrätta tillsynsmyndigheten i den kommun där en livsmedelslokal är belägen om godkännande eller villkorligt godkännande av lokalen i fråga.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverket och den kommunala tillsynsmyndigheten skall meddela Livsmedelssäkerhetsverket åtminstone följande uppgifter om de livsmedelslokaler som de har godkänt eller godkänt med vissa villkor:

1) företagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, personnummer,

3) livsmedelslokalens adress, samt

4) den verksamhet som bedrivs.


Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

Helsingfors den 13 januari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Livsmedelssäkerhetschef
Veli-Mikko Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.