Ursprungliga författningar: 2009

1450/2009
Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen
1449/2009
Lag om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen
1448/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata
1447/2009
Lag om ändring av 9 och 10 § i lagen om grundläggande konstundervisning
1446/2009
Lag om ändring av 44 § i lagen om yrkesutbildning
1445/2009
Lag om ändring av 30 och 34 § i gymnasielagen
1444/2009
Lag om ändring av 37 och 42 § i lagen om grundläggande utbildning
1443/2009
Lag om ändring av lagen om fornminnen
1442/2009
Lag om ändring av 26 d och 26 l § i upphovsrättslagen
1441/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
1440/2009
Lag om ändring av 15 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1439/2009
Lag om ändring av 23 § i statistiklagen
1438/2009
Lag om ändring av 16 och 48 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
1437/2009
Lag om ändring av 5 § i lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
1436/2009
Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om överlåtelseskatt
1435/2009
Lag om ändring av 12 § i avfallsskattelagen
1434/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om registerförvaltningen
1433/2009
Lag om ändring av 8 och 78 § i kommunallagen
1432/2009
Lag om ändring av 216 § i mervärdesskattelagen
1431/2009
Lag om ändring av 1 § i befolkningsdatalagen
1430/2009
Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar
1429/2009
Lag om ändring av 9 och 12 § i lagen om försvarstillstånd
1428/2009
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1427/2009
Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
1426/2009
Lag om ändring av 71 och 84 § i utlänningslagen
1425/2009
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet
1424/2009
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1423/2009
Lag om ändring av räddningslagen
1422/2009
Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden
1421/2009
Lag om ändring av 5 § i lagen om bildande av räddningsområden
1420/2009
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1419/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret
1418/2009
Lag om ändring av 5 § i lagen om Finlands flagga
1417/2009
Lag om ändring av 2 kap. 2 § i utsökningsbalken
1416/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om europaandelslag
1415/2009
Lag om ändring av 28 § i lagen om assisterad befruktning
1414/2009
Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av aktiebolagslagen
1413/2009
Lag om ändring av aktiebolagslagen
1412/2009
Lag om ändring av 29 § i lagen om dödförklaring
1411/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen
1410/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om europabolag
1409/2009
Lag om ändring av 2 och 27 § i samiska språklagen
1408/2009
Lag om ändring av 58 § i förvaltningslagen
1407/2009
Lag om ändring av 42 § i lagen om verkställighet av böter
1406/2009
Lag om ändring av lagen om andelslag
1405/2009
Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet
1404/2009
Lag om ändring av vallagen
1403/2009
Lag om ändring av 5 § i lagen om häradsåklagare
1402/2009
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar
1401/2009
Lag om ändring av 2 kap. i lagen om bostadsköp

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.