Ursprungliga författningar: 2009

1500/2009
Lag om ändring av 21 och 29 § i lagen om växtskyddsmedel
1499/2009
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1498/2009
Lag om ändring av 17 och 36 § i lagen om gödselfabrikat
1497/2009
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
1496/2009
Lag om ändring av lagen om försöksdjursverksamhet
1495/2009
Lag om ändring av livsmedelslagen
1494/2009
Lag om ändring av 19 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1493/2009
Lag om ändring av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder
1492/2009
Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
1491/2009
Lag om ändring av 37 § i lagen om samfällda skogar
1490/2009
Lag om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre
1489/2009
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1488/2009
Lag om ändring av lagen om vattentjänster
1487/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om ersättande av skördeskador
1486/2009
Lag om ändring av 16 § i lagen om handel med utsäde
1485/2009
Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1484/2009
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
1483/2009
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1482/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
1481/2009
Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning
1480/2009
Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur
1479/2009
Lag om ändring av 4 och 18 § i lagen om veterinär gränskontroll
1478/2009
Lag om ändring av 14 b § i skogslagen
1477/2009
Lag om ändring av djurskyddslagen
1476/2009
Lag om ändring av 72 och 205 § i fastighetsbildningslagen
1475/2009
Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
1474/2009
Lag om ändring av skoltlagen
1473/2009
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1472/2009
Lag om ändring av lagen om plantmaterial
1471/2009
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1470/2009
Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
1469/2009
Lag om ändring av 23 och 88 § i jaktlagen
1468/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
1467/2009
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen
1466/2009
Lag om ändring av renskötsellagen
1465/2009
Lag om ändring av 33 § i lagen om samfälligheter
1464/2009
Lag om ändring av 17 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt
1463/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
1462/2009
Lag om ändring av lagen om fiske
1461/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter
1460/2009
Lag om ändring av 5 och 13 a § i lagen om djursjukdomar
1459/2009
Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om avträdelsepension
1458/2009
Lag om ändring av 3 och 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
1457/2009
Lag om ändring av 41 § i lagen om ägoreglering i gränskommunerna
1456/2009
Lag om ändring av 11 a § i lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion
1455/2009
Lag om ändring av 14 § i lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
1454/2009
Lag om ändring av 27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial
1453/2009
Lag om ändring av 3 och 14 § i ungdomslagen
1452/2009
Lag om ändring av 15 § i lagen om anordnande av studentexamen
1451/2009
Lag om ändring av begravningslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.