Ursprungliga författningar: 2009

1550/2009
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1549/2009
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
1548/2009
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
1547/2009
Lag om ändring av kemikalielagen
1546/2009
Lag om ändring av läkemedelslagen
1545/2009
Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp
1544/2009
Lag om ändring av 11 a § i patientskadelagen
1543/2009
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1542/2009
Lag om ändring av lagen om missbrukarvård
1541/2009
Lag om ändring av socialvårdslagen
1540/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om nykterhetsarbete
1539/2009
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
1538/2009
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
1537/2009
Lag om ändring av folkhälsolagen
1536/2009
Lag om ändring av 6 och 13 § i lagen om apoteksavgift
1535/2009
Lag om ändring av 14 § i lagen om paketreserörelser
1534/2009
Lag om ändring av 9 § i revisionslagen
1533/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om skyddsupplag för bränntorv
1532/2009
Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
1531/2009
Lag om ändring av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1530/2009
Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
1529/2009
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande
1528/2009
Lag om ändring av 38 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
1527/2009
Lag om ändring av lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
1526/2009
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
1525/2009
Lag om ändring av 4 och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
1524/2009
Lag om ändring av 10 § i företags- och organisationsdatalagen
1523/2009
Lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
1522/2009
Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
1521/2009
Lag om ändring av lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet
1520/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om Konsumentverket
1519/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
1518/2009
Lag om ändring av arbetstidslagen
1517/2009
Lag om ändring av 15 § i lagen om unga arbetstagare
1516/2009
Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar
1515/2009
Lag om ändring av 14 § i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning
1514/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om konsumentforskningscentralen
1513/2009
Lag om ändring av 60 § i personalfondslagen
1512/2009
Lag om ändring av 1 § i handelsregisterlagen
1511/2009
Lag om ändring av 5 och 33 § i dammsäkerhetslagen
1510/2009
Lag om ändring av 50 § i viltskadelagen
1509/2009
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem
1508/2009
Lag om ändring av 23 § i foderlagen
1507/2009
Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket
1506/2009
Lag om ändring av 23 § i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk
1505/2009
Lag om ändring av lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret
1504/2009
Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
1503/2009
Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
1502/2009
Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
1501/2009
Lag om ändring av lagen om transport av djur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.