Ursprungliga författningar: 2009

1600/2009
Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag
1599/2009
Lag om bostadsaktiebolag
1598/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
1597/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
1596/2009
Lag om ändring av veterinärvårdslagen
1595/2009
Lag om ändring av 5 a kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1594/2009
Lag om ändring av 26 § i lagen om oljeskyddsfonden
1593/2009
Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen
1592/2009
Lag om ändring av 24 § i lagen om godkännande av byggprodukter
1591/2009
Lag om ändring av 9 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
1590/2009
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1589/2009
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
1588/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om miljöskadeförsäkring
1587/2009
Lag om ändring av naturvårdslagen
1586/2009
Lag om ändring av terrängtrafiklagen
1585/2009
Lag om ändring av havsskyddslagen
1584/2009
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1583/2009
Lag om ändring av avfallslagen
1582/2009
Lag om ändring av 9 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
1581/2009
Lag om ändring av 18 § i lagen om samförvaltning i hyreshus
1580/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
1579/2009
Lag om upphävande av 7 § i lagen om utvecklande av bostadsförhållandena
1578/2009
Lag om ändring av byggnadsskyddslagen
1577/2009
Lag om ändring av marktäktslagen
1576/2009
Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling
1575/2009
Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
1574/2009
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
1573/2009
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård
1572/2009
Lag om ändring av lagen om friluftsliv
1571/2009
Lag om ändring av lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet
1570/2009
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn
1569/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1568/2009
Lag om ändring av narkotikalagen
1567/2009
Lag om ändring av 15 och 24 § i lagen om elektroniska recept
1566/2009
Lag om ändring av 79 och 80 § i barnskyddslagen
1565/2009
Lag om ändring av 20 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
1564/2009
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
1563/2009
Lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister
1562/2009
Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1561/2009
Lag om ändring av 11 § i lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen
1560/2009
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1559/2009
Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård
1558/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
1557/2009
Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom
1556/2009
Lag om ändring av 20 § i lagen om medicinsk forskning
1555/2009
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
1554/2009
Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice
1553/2009
Lag om upphävande av 84 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag
1552/2009
Lag om ändring av alkohollagen
1551/2009
Lag om ändring av hälsoskyddslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.