Ursprungliga författningar: 2009

1650/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2010 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1649/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1648/2009
Statsrådets förordning om det riksomfattande handikapprådet
1647/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård
1646/2009
Statsrådets förordning om ändring av mentalvårdsförordningen
1645/2009
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 9 § i statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar
1644/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1643/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
1642/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak
1641/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd
1640/2009
Lag om ändring av 8 och 12 kap. i sjukförsäkringslagen
1639/2009
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1638/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
1637/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1636/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1635/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1634/2009
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
1633/2009
Lag om ändring av lönegarantilagen
1632/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
1631/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande
1630/2009
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
1629/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Konsumentverkets uppgifter vid övervakning av iakttagandet av begränsningar gällande sammansättningen hos vissa konsumtionsvaror i enlighet med artikel 67 i REACH-förordningen
1628/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat
1627/2009
Statsrådets förordning om upphävande av 3 § i förordningen om farliga livsmedelsimitationer
1626/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om brandsäkerhetskrav för madrasser
1625/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler
1624/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Konsumentverket
1623/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om säkerhetsteknikcentralen
1622/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten
1621/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om indelning av landet i militärlän och regionalbyråer
1620/2009
Republikens presidents förordning om ändring av 16 § i republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
1619/2009
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål
1618/2009
Lag om ändring av 13 och 34 § i lagen om Försvarshögskolan
1617/2009
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
1616/2009
Lag om ändring av 5 kap. 4 och 5 a § i värdepappersmarknadslagen
1615/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om hypoteksbanker
1614/2009
Lag om ändring av 5 kap. 7 § i utsökningsbalken
1613/2009
Lag om ändring av 21 § i lagen om företagssanering
1612/2009
Lag om ändring av 18 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner
1611/2009
Lag om ändring av 10 § i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1610/2009
Lag om ändring av 31 och 32 § i lagen om hyra av affärslokal
1609/2009
Lag om ändring av 38 och 39 § i lagen om hyra av bostadslägenhet
1608/2009
Lag om ändring av 26 b § i lagen om bostadsrättsbostäder
1607/2009
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar
1606/2009
Lag om ändring av 2 kap. 19 b § i lagen om bostadsköp
1605/2009
Lag om ändring av 3 kap. 11 § i bokföringslagen
1604/2009
Lag om ändring av 57 § i revisionslagen
1603/2009
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
1602/2009
Lag om ändring av 9 och 19 a § i handelsregisterlagen
1601/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av aktiebolagslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.