Ursprungliga författningar: 2009

250/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
249/2009
Lag om ombildning av Utbildningscentret för undervisningssektorn till aktiebolag
248/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2009
247/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013
246/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
245/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009
244/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under 2008
243/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008–2013
242/2009
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2008
241/2009
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd
240/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013
239/2009
Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare
238/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur
237/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
236/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
235/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret
234/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
233/2009
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 19 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
232/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statstjänstemannaförordningen
231/2009
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar
230/2009
Republikens presidents förordning om ändring av 1 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
229/2009
Statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
228/2009
Lag om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon
227/2009
Lag om ordnande av enskilt godkännande av fordon
226/2009
Lag om ändring av fordonslagen
225/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
224/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning 12/07 om gödselfabrikat
223/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen
222/2009
Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar
221/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2009 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000―2006
220/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om färdigförpackningar
219/2009
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
218/2009
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
217/2009
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009
216/2009
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2009
215/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009
214/2009
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2008
213/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008
212/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
211/2009
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
210/2009
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
209/2009
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
208/2009
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
207/2009
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
206/2009
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
205/2009
Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten
204/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
203/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
202/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan
201/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.