Ursprungliga författningar: 2009

1750/2009
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2010 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1749/2009
Statsrådets förordning om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
1748/2009
Statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande
1747/2009
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1746/2009
Lag om ändring av 11 § i lagen om förskottsuppbörd
1745/2009
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1744/2009
Lag om ändring av 7 a och 9 § i lagen om skatt på arv och gåva
1743/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
1742/2009
Lag om ändring av 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1741/2009
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1740/2009
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1739/2009
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1738/2009
Lag om vissa bestämmelser som gäller inkomst- och överlåtelsebeskattning i samband med universitetsreformen
1737/2009
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
1736/2009
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1735/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet
1734/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet
1733/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om brandskyddsfonden
1732/2009
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1731/2009
Lag om ändring av 14 a § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
1730/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om nykterhetsarbete
1729/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om social kreditgivning
1728/2009
Lag om ändring av 37 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
1727/2009
Lag om ändring av 62 § i läkemedelslagen
1726/2009
Lag om ändring av 61 § i kemikalielagen
1725/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
1724/2009
Lag om ändring av 85 § i livsmedelslagen
1723/2009
Lag om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen
1722/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar
1721/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om missbrukarvård
1720/2009
Lag om ändring av 3 § i mentalvårdslagen
1719/2009
Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1718/2009
Lag om ändring av 5 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp
1717/2009
Lag om ändring av 48 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
1716/2009
Lag om ändring av 5 § i lagen om utkomststöd
1715/2009
Lag om ändring av 2 § i socialvårdslagen
1714/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om specialiserad sjukvård
1713/2009
Lag om ändring av 19 § i folkhälsolagen
1712/2009
Lag om ändring av 12 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1711/2009
Lag om ändring av 12 § i lagen om barndagvård
1710/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet
1709/2009
Lag om ändring av 9 § i bibliotekslagen
1708/2009
Lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning
1707/2009
Lag om ändring av 5 och 43 § i lagen om grundläggande utbildning
1706/2009
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1705/2009
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1704/2009
Lag om statsandel för kommunal basservice
1703/2009
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1702/2009
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1701/2009
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.