Ursprungliga författningar: 2009

500/2009
Lag om ändring av 2 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
499/2009
Lag om ändring av lagen om polisutbildning
498/2009
Lag om ändring av polislagen
497/2009
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
496/2009
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
495/2009
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar
494/2009
Dammsäkerhetslag
493/2009
Lag om ändring av 21 § i lagen om fritt bildningsarbete
492/2009
Lag om ändring av 54 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
491/2009
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villmanstrand stad och Ruokolahti kommun
490/2009
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kouvola stad och Iitti kommun
489/2009
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Pirkkala kommun och Tammerfors stad
488/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av handels- och industriministeriets förordning om saluföring av vegetabilier
487/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
486/2009
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om bostadssparpremier
485/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § och 1 a § i förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
484/2009
Lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån
483/2009
Lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009―2011
482/2009
Lag om ändring av lagen om taxitrafik
481/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
480/2009
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 3 och 32 § i arbetsordningen för statsrådets kansli
479/2009
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
478/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
477/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
476/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i INF-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
475/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
474/2009
Republikens presidents förordning om ändring av 9 § förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken
473/2009
Lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
472/2009
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
471/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
470/2009
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
469/2009
Lag om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen
468/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
467/2009
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer
466/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck
465/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
464/2009
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
463/2009
Lag om ändring av 4 och 12 § i kommunikationsmarknadslagen
462/2009
Lag om auktion av vissa radiofrekvenser
461/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
460/2009
Lag om ändring av hittegodslagen
459/2009
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
458/2009
Lag om ändring av utlänningslagen
457/2009
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
456/2009
Lag om ändring av passlagen
455/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
454/2009
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
453/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
452/2009
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser
451/2009
Statsrådets förordning om stöd för byggande av bredband

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.