Ursprungliga författningar: 2009

800/2009
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst ochdeklarationsservice för småarbetsgivare
799/2009
Statsrådets beslut om landskapen
798/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Skogsforskningsinstitutet
797/2009
Statsrådets förordning om sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning
796/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar
795/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska Investeringsbanken om en projektberedningsfond inom aktionsplanen för Östersjön
794/2009
Statsrådets förordning om rådet för utvärdering av högskolorna
793/2009
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
792/2009
Lag om ändring av 6 § i räddningslagen
791/2009
Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om medicinsk behandling av djur
790/2009
Lag om ändring av 13 § i foderlagen
789/2009
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
788/2009
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
787/2009
Lag om ändring av 11 a § i lagen om smittsamma sjukdomar
786/2009
Lag om ändring av 20 § i lagen om privat hälso- och sjukvård
785/2009
Lag om ändring av 33 b § i mentalvårdslagen
784/2009
Lag om ändring av 47 a och 52 § i lagen om specialiserad sjukvård
783/2009
Lag om ändring av 43 § i folkhälsolagen
782/2009
Lag om ändring av 6 § i gentekniklagen
781/2009
Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
780/2009
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
779/2009
Lag om ändring av lagen om apoteksavgift
778/2009
Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
777/2009
Lag om ändring av blodtjänstlagen
776/2009
Lag om ändring av lagen om obligatorisk lagring av läkemedel
775/2009
Lag om ändring av narkotikalagen
774/2009
Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
773/2009
Lag om ändring av läkemedelslagen
772/2009
Försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor
771/2009
Undervisningsministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering
770/2009
Statsrådets förordning om universiteten
769/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nödcentralsverket
768/2009
Lag om ändring av 47 § i lagen om transport av djur
767/2009
Lag om ändring av 59 § i djurskyddslagen
766/2009
Lag om ändring av 15 § i lagen om djursjukdomar
765/2009
Veterinärvårdslag
764/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav på byggnader inom hästnäringen i fråga om understött byggande
763/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillämpning av byggbestämmelser och rekommendationer för byggande som stöds
762/2009
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
761/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
760/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
759/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
758/2009
Lag om temporär ändring av lotteriskattelagen
757/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotteriskattelagen
756/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
755/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
754/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
753/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 10 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
752/2009
Lag om temporär ändring av lagen om förskottsuppbörd
751/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.