Ursprungliga författningar: 2009

1250/2009
Lag om inkomstskatteskalan för 2010
1249/2009
Lag om ändring av tonnageskattelagen
1248/2009
Lag om ändring och temporär ändring av 48 § i inkomstskattelagen
1247/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om banor
1246/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § i statsrådets förordning om landsvägar
1245/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enskilda vägar
1244/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
1243/2009
Lag om ändring av banlagen
1242/2009
Lag om ändring av landsvägslagen
1241/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1240/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1239/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i försäkringsbolagslagen
1238/2009
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om betalning av fronttillägg utomlands
1237/2009
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om frontmannapension
1236/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt lagen om handikappförmåner
1235/2009
Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare
1234/2009
Statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen
1233/2009
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1232/2009
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1231/2009
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1230/2009
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet
1229/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1228/2009
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
1227/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om bostadsbidrag
1226/2009
Lag om ändring av 7 och 38 § i lagen om särskilt stöd till invandrare
1225/2009
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1224/2009
Lag om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen
1223/2009
Lag om ändring av folkpensionslagen
1222/2009
Lag om ändring av 8 a § i kemikalielagen
1221/2009
Lag om ändring av lagen om leksakers säkerhet
1220/2009
Lag om ändring av lagen om kosmetiska produkter
1219/2009
Lag om ändring av lagen om Konsumentverket
1218/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetsteknikcentralen
1217/2009
Lag om ändring av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
1216/2009
Lag om ändring av 5 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen
1215/2009
Lag om ändring av lagen om andelslag
1214/2009
Lag om ändring av 5 kap. 19 § och 8 kap. 9 § i aktiebolagslagen
1213/2009
Lag om ändring av 13 § i lagen om högsta domstolen
1212/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1211/2009
Lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden
1210/2009
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1209/2009
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1208/2009
Lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen
1207/2009
Lag om ändring av 28 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1206/2009
Lag om ändring av 2 och 70 § i lagen om pension för företagare
1205/2009
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1204/2009
Lag om ändring av 34 och 70 § i folkpensionslagen
1203/2009
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1202/2009
Lag om ändring av 61 a § i lagen om olycksfallsförsäkring
1201/2009
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.