Ursprungliga författningar: 2009

1300/2009
Lag om ändring av 104 § i kommunikationsmarknadslagen
1299/2009
Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
1298/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng
1297/2009
Lag om ändring av lagen om registrering av fordon
1296/2009
Lag om ändring av 6 § i containerlagen
1295/2009
Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
1294/2009
Lag om ändring av sjötrafiklagen
1293/2009
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
1292/2009
Lag om ändring av fartygsregisterlagen
1291/2009
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1290/2009
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
1289/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1288/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1287/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för energiplaner för gårdsbruksenheter
1286/2009
Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
1285/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter
1284/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1283/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
1282/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information
1281/2009
Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen
1280/2009
Lag om ändring av lagen om handel med utsäde
1279/2009
Lag om växtförädlarrätt
1278/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionalt transportstöd
1277/2009
Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
1276/2009
Statsrådets förordning om lönegaranti
1275/2009
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
1274/2009
Lag om ändring av 10 och 10 a § i lagen om utkomststöd
1273/2009
Lag om ändring av 8 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1272/2009
Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1271/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård
1270/2009
Lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
1269/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som ska tas ut för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1268/2009
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1267/2009
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
1266/2009
Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1265/2009
Lag om försök med vikariehjälp för renskötare
1264/2009
Lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
1263/2009
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1262/2009
Finansministeriets förordning om ändring av 7 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd
1261/2009
Lag om temporär ändring av 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
1260/2009
Lag om ändring av 31 § och temporär ändring av 32 § i skattekontolagen
1259/2009
Lag om ändring av 22 § i lagen om skatteuppbörd
1258/2009
Lag om ändring av 39 § i tullagen
1257/2009
Lag om ändring av 28 § i lagen om farledsavgift
1256/2009
Lag om ändring av 20 § i banskattelagen
1255/2009
Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1254/2009
Lag om ändring av 39 § i lagen om påförande av accis
1253/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1252/2009
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande och temporär ändring av 22 a §
1251/2009
Lag om ändring av inkomstskattelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.