Ursprungliga författningar: 2009

1350/2009
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om den riksomfattande delegationen för romska ärenden och regionala delegationer för romska ärenden
1349/2009
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns
1348/2009
Republikens presidents förordning om ändring av 9 § i republikens presidents förordning om militära kommandomål, militära grader och tjänstgöringsgrader samt emblem, förtjänstkors och förtjänstmedalj inom gränsbevakningsväsendet
1347/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem
1346/2009
Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
1345/2009
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1344/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket
1343/2009
Lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter
1342/2009
Lag om ändring av 24 och 25 b § i miljöskyddslagen
1341/2009
Lag om ändring av 20 och 46 § i lagen om transport av djur
1340/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1339/2009
Lag om ändring av 6 kap. 3 § i tvångsmedelslagen
1338/2009
Lag om ändring av lagen om inteckning i bil
1337/2009
Lag om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner
1336/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om ett register över läkarundersökningar av sjömän
1335/2009
Lag om ändring av 15 § i trafikförsäkringslagen
1334/2009
Lag om ändring av lagen om registrering av fartygspersonal
1333/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om tryckbärande anordningar
1332/2009
Lag om ändring av sjömanslagen
1331/2009
Lag om ändring av 6 § i räddningslagen
1330/2009
Lag om ändring av 23 och 24 a § i territorialövervakningslagen
1329/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler
1328/2009
Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
1327/2009
Lag om ändring av fordonsskattelagen
1326/2009
Lag om ändring av bränsleavgiftslagen
1325/2009
Lag om ändring av banskattelagen
1324/2009
Lag om ändring av bilskattelagen
1323/2009
Lag om ändring av 12 a § i lagen om accis på flytande bränslen
1322/2009
Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
1321/2009
Lag om ändring av 74 § i inkomstskattelagen
1320/2009
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare
1319/2009
Lag om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon
1318/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt
1317/2009
Lag om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
1316/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden
1315/2009
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
1314/2009
Lag om ändring av lagen om taxitrafik
1313/2009
Lag om ändring av lagen om farkostregistret
1312/2009
Lag om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
1311/2009
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
1310/2009
Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
1309/2009
Lag om ändring av lagen om farledsavgift
1308/2009
Lag om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans
1307/2009
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
1306/2009
Lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar
1305/2009
Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
1304/2009
Lag om ändring av lagen ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
1303/2009
Lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
1302/2009
Lag om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet
1301/2009
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.