1851/2009

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 2009

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt och samt om handlingar som skall fogas till ansökan

Skatteförvaltningen har med stöd av 151 § 3 mom. mervärdesskattelagen den 30 december 1993 (1501/93) sådant det lyder i lag 1359/2009 förordnat:

1 §

Den sökande skall i sin ansökan uppge:

1) sitt namn och sin adress, arten av affärsverksamhet som han driver, skattskyldighetsnumret i hemlandet och registeringsmyndigheten;

2) uppgifter som behövs för betalning av återbäringen;

3) den tidsperiod, som ansökan gäller; och beloppet I euro av mervärdesskatt vars återbäring ansöks;

4) fakturans datum och nummer, säljaren, varans eller tjänstens art, varans eller tjänstens pris enligt fakturan, mervärdesskatten som debiterats, andel som berättigar till avdrag i procenttal samt belopp som ansöks som återbäring;

5) för vilket ändamål varor och tjänster, för vilka återbäring ansöks, har anskaffats och

6) huruvida den sökande har under ansökningsperioden idkat handel med varor och tjänster i Finland.

2 §

Den sökande eller ombudet skall lämna försäkran om, att uppgifterna som givits i ansökan är riktiga.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010 och genom det upphävs beslutet den 16 november 2001 1098/2001 om uppgifter som skall lämnas i utländsk näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt samt om handlingar som skall fogas till ansökan.

Helsingfors den 30 december 2009

Vid förhinder för generaldirektören, Överdirektör
Maija-Leena Rautanen

Överinspektör
Iris Kavonius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.