1836/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 november 2007 om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer (1059/2007) i 1 § rubriken och det inledande stycket samt 1, 2 och 6 punkten och i 2 § som följer:

1 §
Basservice inom statens bannät som Trafikverket tillhandahåller

Sådan basservice som ingår i banavgiftens grunddel enligt 14 § i järnvägslagen (555/2006) och som Trafikverket tillhandahåller järnvägsoperatörer omfattar

1) behandling av bankapacitetsansökningar vid Trafikverket,

2) järnvägsoperatörers rätt att utnyttja den bankapacitet som Trafikverket beviljat dem,


6) anslutning till Trafikverkets elöverföringsnät för erhållande av elström i trafik enligt 2 och 3 punkten, på de elektrifierade banavsnitt som definieras i beskrivningen av bannätet, samt


2 §
Övriga tjänster som Trafikverket tillhandahåller

Trafikverket kan tillhandahålla också andra tjänster som behövs för bedrivande av järnvägstrafik. De tjänster som avses i denna paragraf kan vara trafikledningstjänster på privata spårläggningar och i växlingstrafiken, underhållsanläggningar och andra tekniska anläggningar, trafikplaneringstjänster i anslutning till ansökan om bankapacitet samt användning av byggnader och markområden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.