1826/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 3 augusti 2006 om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja (689/2006) 9 § 2 mom. som följer:


9 §
Tillsyn

Den som idkar verksamhet som kräver miljötillstånd skall till närings-, trafik- och miljöcentralen anmäla den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt. Uppgifterna skall lämnas senast den 1 mars, om inte något annat anges i miljötillståndet för verksamheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.