1823/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenförvaltningsområden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 30 december 2001 om vattenförvaltningsområden (1303/2004) 2 §, 3 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 1 punkten som följer:


2 §
Samordnande närings-, trafik- och miljöcentraler

Samordnande närings-, trafik- och miljöcentral enligt 6 § i vattenförvaltningslagen är i Vuoksens vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, i Kymmene älvs–Finska vikens vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, i Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, i Ule älvs–Ijo älvs vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och i Kemi älvs vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

Inom de internationella vattenförvaltningsområden som inrättas tillsammans med Sverige och Norge handlägger närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland de uppgifter som åläggs de närings-, trafik- och miljöcentralerna genom denna förordning.

3 §
Samarbetsgrupp

Samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sammankallar inom sina respektive verksamhetsområden en eller flera sådana samarbetsgrupper som avses i 14 § 1 mom. i vattenförvaltningslagen för sex år i sänder. Närings-, trafik- och miljöcentralerna sörjer för organiseringen av samarbetsgruppernas verksamhet.


4 §
Samarbetsgruppens uppgifter

1) lämna förslag till närings-, trafik- och miljöcentralen om mål för vattenvården,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.