1813/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 19 maj 2005 om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (347/2005) 3 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 § och 8 § som följer:

3 §
Samråd mellan myndigheter vid prövning av behovet av miljöbedömning

När den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program i enlighet med 5 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program prövar om miljöbedömning skall tillämpas eller inte, skall myndigheten samråda med närings-, trafik- och miljöcentralen och enligt behov med kommunens hälsovårds- och miljömyndigheter samt andra myndigheter inom det område som påverkas. Om det är fråga om en plan eller ett program som har stor regional räckvidd eller annars är betydande, skall samråd ske också med miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.


5 §
Hörande av myndigheter om de uppgifter som skall lämnas i miljörapporten

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program skall höra närings-, trafik- och miljöcentralen och enligt behov kommunens hälsovårds- och miljömyndigheter samt andra myndigheter inom det område som påverkas om hur omfattande och detaljerade de uppgifter som lämnas i miljörapporten skall vara. Om det är fråga om en plan eller ett program som har stor regional räckvidd eller annars är betydande, skall också miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet höras.


6 §
Hörande av myndigheter om miljörapporten och om utkastet till plan eller program

Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag skall närings-, trafik- och miljöcentralen och enligt behov kommunens hälsovårds- och miljömyndigheter samt andra myndigheter inom det område som påverkas ombes avge utlåtanden om utkastet till plan eller program och om miljörapporten. Om det är fråga om en plan eller ett program som har stor regional räckvidd eller annars är betydande, skall också miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ombes avge utlåtanden.

8 §
Information om beslutet till myndigheterna

När en plan eller ett program har antagits skall närings-, trafik- och miljöcentralen samt stater som varit part i förhandlingar som förts enligt 10 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program informeras utan dröjsmål. Dessutom skall de kommunala myndigheter och andra myndigheter som hördes vid behandlingen av ärendet informeras om beslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.