1804/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om nykterhetsarbete 5 och 15 §

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 mars 1983 om nykterhetsarbete (233/1983) 5 och 15 §, av dem 15 § sådan den lyder i förordning 807/1992, som följer:

5 §

Statistikcentralen ska årligen före utgången av augusti tillställa social- och hälsovårdsministeriet en förteckning över antalet mantalsskrivna invånare i början av ifrågavarande år i hela landet samt i varje regionförvaltningsverks verksamhetsområde och kommun.

På motsvarande sätt ska statistikcentralen till varje regionförvaltningsverk sända uppgifter om antalet mantalsskrivna invånare i området och i var och en av kommunerna inom detta samt till varje kommun uppgifter om antalet mantalsskrivna invånare i kommunen.

15 §

Utöver vad som i lagen om nykterhetsarbete stadgas angående regionförvaltningverks åligganden ska verket

1) planera, utveckla och samordna nykterhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde, ävensom annat arbete för förebyggande av rusmedelsbruk samt arbete som avser att minska rökningen,

2) bistå kommunerna då dessa anordnar rådplägningar och utbildning som gäller nykterhetsarbete, annat arbete för förebyggande av rusmedelsbruk samt arbete som avser att minska rökningen, samt

3) samarbeta med olika myndigheter och samfund för att inom området utveckla nykterhetsarbetet, annat arbete för förebyggande av rusmedelsbruk samt arbete som avser att minska rökningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.