1779/2009

Given i Helsingfors 29 december 2009

Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat gymnasieutbildning som ordnas utomlands

I enlighet med undervisningsministeriets beslut, fattat med stöd av 24 § 2 mom. i lagen av den 29 december 2009 (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs:

1 §

Såsom det pris per enhet som ska läggas till grund för statsandelen till en privat anordnare av gymnasieutbildning bestäms det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som statsrådet har fastställt för gymnasieutbildning med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Paula Risikko

Regeringsråd
Outi Luoma-aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.