1774/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007), sådant det lyder i lag 1756/2009:

1 §
Domkretsarna

Domkretsarna för de tingsrätter som avses i 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken i ärenden som gäller utsökningsbesvär är följande:

1) Ålands tingsrätts domkrets omfattar området för landskapet Åland,

2) Esbo tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Västra Nyland,

3) Södra Karelens tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Kymmenedalen och Södra Karelen,

4) Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Helsingfors,

5) Mellersta Finlands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Mellersta Finland,

6) Lapplands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Lappland och Länsi-Pohja,

7) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Brahestadsregionen och Uleåborgsregionen,

8) Birkalands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Birkaland och Egentliga Tavastland,

9) Österbottens tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Mellersta Österbotten och Österbotten samt Södra Österbotten,

10) Norra Savolax tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax,

11) Päijänne-Tavastlands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Päijänne-Tavastland,

12) Satakunta tingsrätts domkrets omfattar

verksamhetsområdet för utsökningsverket i Satakunta,

13) Vanda tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland,

14) Egentliga Finlands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Egentliga Finland.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 20 december 2007 om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär (1323/2007).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsrådet
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.