1734/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 juli 2006 om Räddningsinstitutet (658/2006) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Tillsättande och sammansättning av Räddningsinstitutets delegation

I Räddningsinstitutets delegation ska ingå företrädare för inrikesministeriet, undervisningsministeriet, Räddningsinstitutet, yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu och nödcentralsverket. De övriga medlemmarna ska företräda regionförvaltningsverken, kommunalförvaltningen, räddningsinstitut, forskningsanstalter och organisationer inom räddningsbranschen samt andra aktörer som är centrala när det gäller Räddningsinstitutets verksamhet. Åtminstone en medlem ska vara förtrogen med utbildning på svenska.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Jyri Häkämies

Regeringsråd
Tarja Oksanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.