1725/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 8 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) 8 §, sådan den lyder i lagarna 763/1992 och 1124/1998, som följer:

8 §
Förhållande till annan lagstiftning

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) och lagen om kommunal basservice (1704/2009), om inte något annat bestäms genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009
FvUB 19/2009
RSv 223/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.