1689/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 6 § i lagen om registrering av fartygspersonal

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen av den 22 december 2006 om registrering av fartygspersonal (1360/2006) ett nytt 3 mom., som följer:

6 §
Uppgifter som ska registreras i sjömansregistret

Trafiksäkerhetsverket för in uppgifterna om utfärdade behörighetsbrev och kompetensbevis i sjömansregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 250/2009
KoUB 26/2009
RSv 228/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.